Strategia podatkowa firmy INDROL Sp. z o.o., spółka komandytowa

- za rok 2020
- za rok 2021