środowisko

Strategia środowiskowa

Analiza śladu węglowego

Troska o środowisko wyrażona
wdrożeniem analiz śladu węglowego
generowanego przez nasze zakłady.

Zmniejszenie zużycia energii

Prowadzimy politykę zmniejszania energochłonności zakładu. Przeprowadziliśmy audyt energetyczny, aby znaleźć obszary, w których możliwe są ulepszenia. Wprowadziliśmy energooszczędne oświetlenie LED.

Odzysk ciepła

Ciepło odzyskane z układu chłodniczego stanowi prawie 30% całej energii cieplnej zużywanej w naszych zakładach.

Zmniejszenie ilości odpadów

Realizujemy program redukcji odpadów produkcyjnych oraz segregacji i recyklingu.

Jakość opakowań

Stosujemy kompozytowe opakowania łatwo poddające się recyklingowi. Maksymalnie obniżyliśmy wagę pojedynczych opakowań. Współpracujemy tylko z wiodącymi dostawcami o wyższych standardach środowiskowych. Wszystkie pudełka kartonowe wykonane są z materiału posiadającego certyfikat FSC.

Zmniejszone zużycie wody

Wdrożyliśmy program oszczędzania wody. Posiadamy instalację oczyszczania ścieków.