środowisko

Strategia środowiskowa

Zmieniamy się na każdym kroku, ciągle pogłębiając naszą świadomość dotyczącą zmian zachodzących w otaczającym nas środowisku oraz związanych z tym wyzwań.
Ograniczenie śladu węglowego

Troska o środowisko wyraża się
wdrożeniem analiz śladu węglowego
generowanego przez nasze zakłady. Poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii w roku 2023 planujemy ograniczyć ślad węglowy o 1.280.000 kg

Zmniejszenie zużycia energii

Prowadzimy politykę zmniejszania energochłonności zakładu. Przeprowadzamy cykliczne audyty energetyczne, które wskazują na działania pozwalające na redukcje szkodliwej emisji do środowiska. Wprowadziliśmy energooszczędne oświetlenie LED.

Odzysk ciepła

Ciepło odzyskane z układu chłodniczego stanowi prawie 30% całej energii cieplnej zużywanej w naszych zakładach. Nasza pompa ciepła pozwoliła na odzyskanie energii cieplnej na poziomie 91 519 000 MJ.

Zmniejszenie ilości odpadów

Realizujemy program redukcji odpadów produkcyjnych oraz segregacji i recyklingu. Wyspecjalizowane firmy utylizacyjne przetwarzają ok 35 % naszych odpadów. Stale edukujemy oraz rozszerzamy świadomość naszych pracowników w kwestii segregacji odpadów.

Jakość opakowań

Stosujemy kompozytowe opakowania łatwo poddające się recyklingowi. Maksymalnie obniżyliśmy wagę pojedynczych opakowań. Współpracujemy tylko z wiodącymi dostawcami o wyższych standardach środowiskowych. Wszystkie pudełka kartonowe wykonane są z materiału posiadającego certyfikat FSC. Aktualnie 30% opakowań wykorzystywanych w produkcji
podlega biodegradacji.

Biogazownie i gospodarka wodna

Wdrożyliśmy program oszczędzania wody. Posiadamy podooczyszczalnię ścieków z której osady utylizowane są w naszych biogazowniach. W grupie wykorzystujemy dwie biogazownierolnicze o łącznej mocy 2,2 MW.