PRACA

Aplikacja online

Nie zwlekaj - dołącz do nas wypełniając formularz:

Maksymalna wielkość pliku to 10 mb.
Dodawanie ...
fileuploaded.jpg
Uwaga, maksymalna wielkość pliku to 10 MB.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest INDROL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Grodzisku Wlkp., ul. Towarowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000441786Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), dalej jako: „KP” oraz w zakresie danych innych niż wskazane w art. 22 (1) KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: iod@indrol.pl.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 24 miesięcy.Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.Przetwarzanie innych danych, niż wskazane w art. 22 (1) KP (numer telefonu, adres e-mail), możliwe jest tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.Spółka może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko do zakończenia procesu rekrutacji. Oznacza to, że wszelkie podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji, co uniemożliwi nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy po tym okresie w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zaznaczenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem iod@indrol.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 22 (1) KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dziękujemy, zgłoszenie zostało wysłane !
Oops! Prosimy o uzupełnienie brakujących danych !