• Filet z indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  10 dni
  0,8-1,1 kg
  0℃ - +4℃
 • Mięso z uda z indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  10 dni
  800-950 g
  0℃ - +4℃
 • Zestaw rosołowy z indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  7 dni
  600-800 g
  0℃ - +4℃
 • Zestaw rosołowy z indyka 2
  Tacka PET / Tacka PP
  7 dni
  600-800 g
  0℃ - +4℃
 • Golonka z indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  9 dni
  700-900 g
  0℃ - +4℃
 • Filet z piersi indyka kostkowany
  Tacka PET / Tacka PP
  10 dni
  450 g
  0℃ - +4℃
 • Sznycle z piersi indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  10 dni
  400 g
  0℃ - +4℃
 • Polędwiczka z indyka 2
  Tacka PET
  10 dni
  300-400 g
  0℃ - +4℃
 • Gulasz gruby z indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  7 dni
  500 g
  0℃ - +4℃
 • Gulasz drobny z indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  10 dni
  500 g
  0℃ - +4℃
 • Gulasz z uda z indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  10 dni
  500 g
  0℃ - +4℃
 • Steki z piersi indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  10 dni
  400 g
  0℃ - +4℃
 • Mięso indycze na strogonow
  Tacka PET / Tacka PP
  7 dni
  500 g
  0℃ - +4℃
 • Wątroba z indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  5 dni
  500 g
  0℃ - +3℃
 • Żołądki z indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  5 dni
  500 g
  0℃ - +3℃
 • Serca z indyka
  Tacka PET / Tacka PP
  5 dni
  500 g
  0℃ - +3℃
 • Polędwiczka z indyka
  Tacka PET
  10 dni
  500 g
  0℃ - +4℃
////////////////////////////////////